Aktuelle nybygg av boliger i Inderøy

Nybygg av eneboliger i Inderøy
Infrastruktur ferdig. 8 tomter, hvorav en er reservert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.