Aktuelle nybygg av boliger i Grong

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Grong som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av boliger i Trondheim, trinn 2
I dag er flere delfelt ubebygd mens maks grensen for antall boenheter på 465 er nådd. Økningen på 75 boenheter foreslås lagt til de ubebygde delfeltene; B05 og B11-B12. Felt B10 omreguleres til grønnstruktur og bakkeparkering.
Nybygg av leilighetsbygg i Hommelvik
3-5 etasjer. SBRA: 4.500 m2 Gnr/bnr: 57/14, 15, 88, 92, 103 og 108. Adresse: Øyavegen 2, 4, 6, 8 og 10. Området består i dag av eneboliger med tilhørende uthus. Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse med tilhørende lek- og fellesareal og teknisk infrastruktur.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.