Aktuelle nybygg av boliger i Oslo fylke

Oslo (129)
Nybygg av boliger og næring mm på Torshaug i bydel Sagene, Oslo
Gnr/bnr: 225/309, 321, 457. Vossegata 15-35, Johan Selmers gate 3-5 ,Tverrbakken 4.
Nybygg av kontor og leiligheter på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
12-22 etasjer. Reguleres sammen med Fredrik Selmers vei 3 og 5.
Nybygg av leiligheter og barnehage i bydel Bjerke, Oslo
Det er planlagt å rive eksisterende bebyggelse i felt A og B (5 stk bygg) og etablere en ny, tidsmessig bygningsstruktur. For å tilpasse seg terreng-, sol- og utsiktsforholdene på stedet, minsker bygningshøydene mot sør/vest og i terrengets fallende retning. Bygningene varierer fra 3 til 8 etasjer. Gnr/bnr: 83/342, 83/358, 85/193.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Nordstrand, Oslo
Samarbeidsprosjekt. Poppelstien 1 og 2-6, Nordstrandveien 43, Ekebergveien 237-243. 4-6 etasjer. 6.915 m2 ny bebyggelse over terreng og ca. 6.000 m2 under terreng. Ca 1.460 m2 utadrettet næringsvirksomhet på gateplan samt 5.500 m2 tjenesteyting. Gnr/bnr: 183/24, 29, 34 mfl.
Utvikling av Teatergatakvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Oslo Sivilarkitekter AS, Lund Hagem Arkitekter AS og Asplan Viak AS. Prosjektet besår av flere eiendommer: Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A, B, Akersgata 67 og Keyers gate 2A, B. Nybygg 12000 m2 og påbygg 2000 m2. 4 daa. Teatergata 1 og 3. Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674 Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674.
Nybygg av studentboliger på Kringsjå i bydel Nordre Aker, Oslo
3-7 etasjer. Bygg F, G, H, I , J K, L og M.
Riving av kontor/industri og nybygg av leiligheter og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
700 m2 næring. Gnr/bnr: 124/32, 72. Lørenveien 51 og Lørenvangen 14. 5-8 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Ulvenveien 90 A-B, 92-92 B. Gnr/bnr 122/55, 131/9, 131/11. En ny bydel. Bygges ut under flere år. Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Felt B1, B2, B3, B4, D1 og D2. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nybygg av boliger, forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 3
5-10 etasjer. Ca 6000 m2 med boliger. Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.
Nybygg av boliger, barnehage, butikk og lager i bydel Bjerke, Oslo
Blokkleiligheter og rekkehus. 2-5 etasjer. 4 avdelings barnehage.
Utvikling av næring og boliger på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Reguleres sammen med Fredrik Selmers vei 2 og 5.
Nybygg av boliger og noe næring i bydel Nordre Aker, Oslo
Tåsenveien 71- Blåsbortveien 18-23. 130 m2 med næring.
Nybygg av leiligheter på Rodeløkka i bydel Grünerløkka, Oslo
Også Stockholmgata 20. 5-7 etasjer. Næring i 1 etasje.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Gamle Oslo
Forretning og bevertning i 1 etasje. Gnr/bnr: 233/232, 233/234 samt del av 999/9.
Etablering av boliger og næring i bydel Østensjø, Oslo
3 boligtårn på 8-10 etasjer. Forretning/tjenesteyting.
Nybygg av seniorboliger med matbutikk i 1 etasje i bydel Nordstrand, Oslo
Lambertseter senter sør. Forretning i 1. etasje, 1700 m2. Bebyggelsen er planlagt oppført etter BREEAM klassifisering «Excellent» for næringsdelen og «Very Good» for boligene. 4074 m2 riving.
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Grünerløkka, Oslo, trinn 2
Maks utnyttelse er 34500 m2 BRA. Det tilrettelegges for ca 350 leiligheter fordelt på 6 blokker mellom 4-9 etasjer, barnehage (4 avdelinger) og næring/service på intill 1400 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Grünerløkka, Oslo, trinn 1
Maks utnyttelse er 34500 m2 BRA. Det tilrettelegges for ca 350 leiligheter fordelt på 6 blokker mellom 4-9 etasjer, barnehage (4 avdelinger) og næring/service på intill 1400 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
Omregulering fra næring til boliger. 4-6 etasjer bolig (7445 m2). Parkering i de to nederste etasjene (2340 m2).
Nybygg av leiligheter ved Kirkeveien i bydel Nordre Aker
Ca 85 stk leiligheter i 8 etasjer med parkeringskjeller i 2 plan.
Nybygg av leiligheter på Skøyen i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 3/59, 246, 474, 600. 78-79 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Holmenkollen i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr 33/1205, 33/1207, 33/1208, 33/1209, 33/1252. 4-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Smestad i bydel Ullern, Oslo
4 stk byvillaer i 5-6 etasjer med parkeringskjeller. Illustrasjon; Lund Hagem Arkitekter AS. TEK10. Hoffsveien 47-49. Gnr/bnr: 32/640, 1.
Nybygg av boligblokk og matbutikk i bydel Grorud, Oslo
Ammerudveien 23-25. Hus 1: 4 etasjer. Hus 2: 5 etasjer + 2 underetasjer.
Riving- og nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Riving av eksisterende bygg, 5177 m2. Sandakerveien 35-37
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjerke, Oslo
Arkitekt tiltransporteres totalentreprenør.
Nybygg av boliger og næring på Furuset i Oslo
Forslaget skisserer et bruksareal på 5.500 kvadratmeter, og rommer 68 leiligheter, hvorav 4 er kollektivleiligheter, som består av består av 5 rom + fellesrom. Det skal også legges til rette for fire bokaler, det vil si leiligheter med verksted/forretning.
Nybygg av boliger i bydel Østensjø, Oslo
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 163/1, 83, 87.
Nybygg av rekkehus i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 28/471, 645, 771. Åsjordet Eiendom AS som er tiltakshaver, 51 prosent eid av Monolith Properties og 49 prosent av Neptune Properties.
Nybygg av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 126/33, 31. Passivhus.
Nybygg av bygg for leiligheter og næring i bydel Gamle Oslo, Oslo
Prosjektet består av 5 ½ etasje med leiligheter og tilhørende fellesarealer, to underetasje/kjeller med kontor/industri og sykkelparkering og en kjelleretasje med parkering og boder. Tidligere adresse: Østensjøveien 17
Nybygg av boliger og ombygg av låve i bydel Vestre Aker, Oslo
Låven bygges om til boliger i 3,5 etasjer. Rekkehus nord/øst for låven bygges i 2,5 etasjer. Punkt-/terrassehus bygges i 4 etasjer over terreng, 2 underetasjer mot terreng i øst. Gnr/bnr: 27/2, 2263, 2658, 2684, 2685.
Nybygg av leiligheter i bydel Nordre Aker, Oslo
Nordbergveien 10 og Rektorhaugen 53.
Nybygg av tremannsboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
En del av parkeringsløsningen kan baseres på EL-delebiler og EL-lastesykler. Gnr/bnr: 75/1078, 75/1222, 75/496.
Nybygg av fire tomannsboliger i bydel Vestre Aker, Oslo
12-14 byggemåneder. 1200 m2 med bolig og 1000 m2 parkeringskjeller.
Nybygg av tomannsboliger og eneboliger i bydel Vestre Aker, Oslo
Felt B: 2 eneboliger, 6 tomannsboliger, 14 enheter totalt. Gnr/Bnr: 33/3146, 33/410. 42 bad, 14 entréer, 14 boder og 14 vaskerom.
Nybygg av tre-mannsboliger og leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
To tre-mannsboliger og et leilighetsbygg med 5 stk leiligheter.
Nybygg av tomannsboliger, tremannsbolig og en enebolig i bydel Vestre Aker, Oslo
12-15 byggemåneder. To tomannsboliger, en tremannsbolig og en enebolig.
Nybygg av boliger i bydel Ullern, Oslo
En enebolig, en tomannsbolig og en husrekke med tre leiligheter.
Nybygg av boliger på Korsvoll i bydel Alna, Oslo
Øvre Langås vei 18-24 og Åmotveien 28.
Ombygging av loft og påbygg av 11 leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Tiltaket går ut på å fjerne dagens tak og erstatte dette med en boligetasje med 7 boenheter.
Nybygg av tomannsboliger på Grefsenplatået i bydel Nordre Aker, Oslo
Hus 1A: 152 m2 BRA, p-rom ca 101 m2, Hus 1B: 84 m2 BRA, p-rom ca 79 m2, Hus 2C: 134 m2 BRA, p-rom ca 131 m2, Hus 2D: 118 m2 BRA, p-rom 112,5 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.