Aktuelle nybygg av boliger i Sykkylven

Nybygg av boliger i Sykkylven
Enebustader, tomannsbustader, firemannsbustader og eneboliger i rekke.
Etablering av husvære/bustadar i Sykkylven kommune
Oppføring av bustadar for utleige. Husværa skal byggast i sentrumsnært område av Sykkylven kommune. Parkeringsplassar med ladepunkter for el-bil.
Nybygg av boliger i Sykkylven kommune
Bygging av boliger med tilhørende arealer for lek, parkering og renovasjon. Det planlegges boliger som tomannsboliger og seksmannsboliger. Totalt antall boenheter anslås til 18. Planområdet ligger i Grebstadhagen, mellom Myravegen, Grebstadhagen og Kagholvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.