Aktuelle nybygg av boliger i Herøy

Nybygg av eneboliger på Teige, Nerlandsøya i Herøy
Gnr. 1,2,16,24,28,67 på Teige, Nerlandsøya. Infrastruktur er på plass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.