Aktuelle nybygg av boliger i Aure

Nybygg av hytter på Ertvågsøya i Aure
13,5 daa. Gnr/bnr: 97/1, 56 og 57.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.