Aktuelle nybygg av boliger i Aure

Nybygg av boliger i Aure sentrum
3 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Leira i Aure
2 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Stemshaug i Aure
2 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.