Aktuelle nybygg av boliger i Ålesund

Nybygg av fellesvaskeri på Digerneset i Ålesund
Det nye bygget på 6.500 kvadratmeter er dimensjonert til å kunne betjene regionens fremtidige behov for vaskeri- og tekstilservice. Anlegget får det nyeste innen automatisering og robotisering, noe som vil medføre betydelig energieffektivisering og redusert vannforbruk.
Nybygg av boliger på Nedregården vest ved Moa i Ålesund kommune, trinn 1
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Konsentrert boligbygging av rundt 73 boenheter fordelt på blokkbebyggelse med 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Ålesund
Planforslaget har til hensikt å legge til rette for ny boligbebyggelse og videreutvikling av næringseiendom på gnr. 19, bnr. 14.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 48/87, 88, 321 og 3. Konsentrert småhusbebyggelse/lavblokk, med 13-15 leiligheter.
Nybygg av boliger i Ålesund, del 2
Gnr/bnr: 50/1494 og 1498.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.