Aktuelle nybygg av boliger i Møre og Romsdal fylke

Aukra (1)
Aure (11)
Averøy (5)
Fjord (0)
Giske (0)
Gjemnes (1)
Hareid (1)
Herøy (0)
Molde (4)
Rauma (2)
Sande (3)
Smøla (0)
Stranda (0)
Sula (0)
Sunndal (0)
Surnadal (1)
Sykkylven (2)
Tingvoll (0)
Ulstein (2)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (1)
Ålesund (7)
Ørsta (1)
Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter ved Borgundfjorden i Ålesund
130 boenheter fordelt på 3 trinn.
Riving av eksisterende bebyggelse og nybygg av leiligheter i Ulstein kommune
Ca. 45-50 boenheter. Riving av eksisterande bebyggelse og nybygg av bustadblokk på 4 og 6 etasjar som i tillegg har delvis nedgravd garasje og ei blokk på 4 etasjar der det vil vere næringsareal i 1. etasje for fiskeri og bustadar over.
Nybygg av eneboliger i Gjemnes
Gnr/bnr: 83/4, 129.
Etablering av boligfelt i Averøy kommune
Byggeklare tomter. 3 eneboligtomter og 16-17 tomannsboligtomter/flermannsboligtomter.
Nybygg av bustadfelt i Ørsta sentrum
8,7 dekar. Det planleggast å føre opp 11 bueiningar i form av rekkehus, samt eit ikkje bestemt antal bueiningar i ein ny etasje på eksisterande næringsbygning.
Nybygg av boliger i Sykkylven kommune
Bygging av boliger med tilhørende arealer for lek, parkering og renovasjon. Det planlegges boliger som tomannsboliger og seksmannsboliger. Totalt antall boenheter anslås til 18. t. 6 boenheter i tomannsboliger, og 12 boenheter i flermannsboliger. Pulttak. Planområdet ligger i Grebstadhagen, mellom Myravegen, Grebstadhagen og Kagholvegen.
Nybygg av boliger på Tømmervågen i Aure kommune
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av leilighetsbygg med parkeringskjeller i Surnadal kommune
Det planlegges leilighetsbygg med parkeringsanlegg i kjeller. Planområdet er ca 2,5 daa. Leiligheter fra ca 70-110 m2. Bygningsmassen er delt i to, med to separate bygg, forbundet med svalgang. Lavblokk.
Nybygg av boliger på Gossen i Aukra kommune
13 ledige tomter. Ledninger for kloakk, overvann og drikkevann er lagt fram til tomtgrense.
Nybygg av boliger i Aure
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Nybygg av boliger på Kjørsvikbugen i Aure
5 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Leira i Aure
5 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Nordheim i Aure
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Mjøsundet i Aure
6 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Årvågsfjorden, Aure kommune
4 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Aure sentrum
3 ledige boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Stemshaug i Aure
4 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Bruhagen i Averøy
Byggeklare boligtomter. 2 ledige boligtomter på på nordsiden av dagsenteret og kommunehuset. Bygningene på eiendommene samt det gamle kommunehuset er revet.
Nybygg av bolig i Averøy
Ca 1 mål. 1 tomt, kan etablere enebolig eller tomannsbolig.
Nybygg av boliger i Foldfjorden, Aure kommune
2 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Leira i Aure
2 ledige boligtomter. Infrastruktur på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.