Aktuelle nybygg av boliger i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (1)
Averøy (0)
Fjord (0)
Giske (0)
Gjemnes (0)
Hareid (1)
Herøy (2)
Molde (8)
Rauma (1)
Sande (1)
Smøla (0)
Stranda (0)
Sula (0)
Sunndal (0)
Surnadal (0)
Sykkylven (5)
Tingvoll (0)
Ulstein (2)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (1)
Ålesund (15)
Ørsta (2)
Nybygg av boliger på Nedregården vest ved Moa i Ålesund kommune, trinn 1
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Konsentrert boligbygging av rundt 120 boenheter fordelt på blokkbebyggelse med 3-5 etasjer. Ca. 20 omsorgsboliger og 30 private leiligheter i første byggetrinn.
Nybygg av blokkbebyggelse på Åsegardane i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1502, 1558, 1559 og 1684 mfl. Ca. 11 daa.
Tilrettelegging for boligbebyggelse i Molde
Planområdet er ca 115 daa.
Riving av eksisterende bebyggelse og nybygg av leiligheter i Ulstein kommune
Ca. 30-40 boenheter. Riving av eksisterande bebyggelse og nybygg av bustadblokk på 4 og 6 etasjar som i tillegg har delvis nedgravd garasje og ei blokk på 4 etasjar der det vil vere næringsareal i 1. etasje for fiskeri og bustadar over.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund kommune
Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. Gnr/Bnr: 13/58 m.fl. Bygget skal vere eit ZEB-O bygg og skal BREEAM-NOR - Good sertifiserast.
Nybygg av tilrettelagde boliger for eldre og utviklingshemmede i Ålesund kommune
Bygging av 30 boliger i området Moa-Spjelkavik der 22 av boligene skal tilpasses eldre og 8 av boligene skal tilpasses utviklingshemmede. I tillegg skal det være en bemanningsdel i bygget. Prosjektramme er 90 MNOK. Anskaffelse av boligene skal skje ved at ÅKE skal kjøpe de ferdige boligene fra privat utbygger. Utbygger er byggherre i denne sammenheng, og må stille med egen tomt regulert til formålet.
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av boliger på Steinvågneset i Ålesund
Formålet med detaljreguleringsplanen er å transformere eldre industri-/næringsbygg til hovudsakleg bustadformål.
Nybygg av leiligheter i Herøy, del 1
Del 1 = 1-2 bygningskropper med 20-30 boenheter. 300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av boliger i Sykkylven kommune
Bygging av boliger med tilhørende arealer for lek, parkering og renovasjon. Det planlegges boliger som tomannsboliger og seksmannsboliger. Totalt antall boenheter anslås til 18. Planområdet ligger i Grebstadhagen, mellom Myravegen, Grebstadhagen og Kagholvegen.
Etablering av husvære/bustadar i Sykkylven kommune
Oppføring av bustadar for utleige. Husværa skal byggast i sentrumsnært område av Sykkylven kommune. Parkeringsplassar med ladepunkter for el-bil.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4. Fiber, internett og TV fra Telenor/NEAS. Integrerte hvitevarer fra Siemens. Solutsatte fasader får utvendige screens fra Norsol.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Etablering av husvære/bustadar i Sykkylven kommune
Oppføring av bustadar for utleige. Husværa skal byggast i sentrumsnært område av Sykkylven kommune. Parkeringsplassar med ladepunkter for el-bil.
Utvidelse av boligområde i Ulsteinvik
8,5 daa. Maks fem nye tomter.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Etablering av boliger i Midsund
Det skal etableres tre leiligheter i etasjen over. I tillegg er det tenkt 2-3 hus med 2 boenheter per bygg. Bebyggelsen er tenkt å oppføres i to etasjer med saltak. For plassering av ny bebyggelse skal et område i sjøen fylles ut. Gnr. 448, bnr. 117 m.fl.
Nybygg av boliger på Eide i Hustadvika
Total 15 leiligheter på eiendommen.
Etablering av småhus i Molde kommune
2 stk småhus/modulhus på ca 40 m2 BRA for en én-persons husstand. Småhusene må utformes robust, da de tilrettelegges for personer med rusproblemer og/ eller psykiske lidelser. Husene skal inneholde bad, soverom, åpen kjøkken- og stueløsning, utvendig bod og teknisk rom. Husene kan levers som plassbygd eller modulbygg/ferdighus, det viktigste er at konstruksjon er konstruert slikt at man kan flytte boligen med lastebil og (mobil)kran om nødvending. Det er viktig at boligen ivaretar bokvalitet for beboerne og opprettholder estetiske kvaliteter.
Oppføring av småhus for personer med spesielle behov i Kristiansund kommune
Oppføring av småhus/bolig i Pilotveien 32 i Kristiansund. Tidligere bolig på tomten brant ned sommeren 2021. Den nedbrente bygningen er fjernet i sin helhet, og tomten er tilbakeført til byggeklar grunn. Boligen skal tilrettelegges for personer med spesielle behov, og skal være «dimensjonert» / utrustet for å tåle hard bruk.
Etablering av carport for tjenestebiler ved sykehjem i Hareid kommune
Carport for tenestebilar i heimetenesta. Carporten skal ha plass til 10 bilar med minimum 6x3x2,2 meter (lxbxh) pr. bilplass.
Konsulentoppdrag for utarbeidelse av reguleringsplan på Elnesvågen i Hustadvika kommune
Planen skal legge til rette for miljøskapende fortetting med bolig-, forretnings- og næringsformål rundt sosiale og grønne byrom. I planprosessen skal en også legge til rette for nytt og sentralt helse- og omsorgssenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.