Aktuelle nybygg av boliger i Møre og Romsdal fylke

Aukra (3)
Aure (1)
Averøy (2)
Fjord (0)
Giske (2)
Gjemnes (2)
Hareid (1)
Herøy (1)
Molde (5)
Rauma (1)
Sande (2)
Smøla (0)
Stranda (1)
Sula (1)
Sunndal (0)
Surnadal (1)
Sykkylven (0)
Tingvoll (1)
Ulstein (0)
Vanylven (0)
Vestnes (2)
Volda (5)
Ålesund (20)
Ørsta (2)
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av flerbolighus, forretningsbygg m.m i Ålesund
Planprogrammet er vedtatt. Prestebrygga, Stornespiren, Rådhusplassen mfl.
Nybygg av boliger på Nesjestranda i Molde kommune
Ca. 200 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 250 000 kvm.
Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
Opp til 130 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser. Tidligere prosjektnavn Nordholmen.
Nybygg av boligområde i Ålesund
BKS1 BKS2 BKS3 BKS4 BKS5 BFS6 BBB1
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Giske
Detaljreguleringsplanen er utarbeidd av Olset AS på vegne av Mona Berit Ytterland, som er eigar av området (gnr./bnr. 188/2) og Tomteservice AS (eigar av gnr./bnr. 188/25).
Etablering av leiligheter i Volda kommune
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 19/1 og 2. 13 daa.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 2
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 1
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. Intill 35 boenheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Herøy, del 1
Del 1 = 1-2 bygningskropper med 20-30 boenheter. 300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av flerbolighus i Hatlane, trinn 4
På samme tomt skal det også bygge om eksisterende bygg til leiligheter og næring.
Om- og nybygg av boliger og forretning i Ålesund kommune
Vindgard Terrasse. Gnr/bnr: 51/234 og 235.
Nybygg av boligområde i Åndalsnes i Rauma
Boligområde med 9 tomter.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Langevåg
Fellesareal. Gnr/bnr: 111/119 og 111/71.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4. Fiber, internett og TV fra Telenor/NEAS. Integrerte hvitevarer fra Siemens. Solutsatte fasader får utvendige screens fra Norsol.
Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
3 enheter i eksisterende bygg, og 11 enheter i nytt bygg.
Nybygg av boliger i Ålesund
10-20 boliger. Vest siden: 7 daa.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Tre/massivtre, passivhus-standard og fjernvarme fra fjellbrønn-park. 2-3 etasjer, 16- 22 leiligheter. Ulike alternativ vurderes.
Nybygg av fritidshus i Gjemnes
Godkjent reguleringsplan.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Nybygg av 2-, 4-mannsboliger og blokker i Aukra, felt BK 1
Dette er et tomtefelt som inneholder 6 enkelttomter, med formål å oppføre 2- eller 4-mannsboliger.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av hyttefelt i Aure kommune
42 daa. Grunneier er Morten Løvseth, Selsbakk øvre 3 A, 7027 Trondheim.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Etablering av småhusbebyggelse ved Haslihaugen på Storbakken i Kristansund
8-12 boenheter. Gnr/bnr: 166/288, 88, 110, 67, 66 og 36.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Nybygg av omsorgsboliger i Averøy
Mulighet for 5-6 nye boenheter sentralt i Bruhagen.
Etablering av fritidsboliger i Kristiansund
Formålet er å legge til rette for fritidsboliger for utleie og/eller privat bruk. Eierforhold: GID 109/25 Per Øyvind Bjørshol, Lars Guttormsens gate 27, 6510 Kristiansund N. Oliver Andreas Bjørshol, Kreklingstien 9, 6530 Averøy. Øyvind Ottar Bjørshol, Gaupsundveien 37, 6533 Averøy. GDI 109/1 Arve Mork, Røsslyngvegen 33, 7227 Gimse. Jorid Marie Amundøy Mork, Røsslyngvegen 33, 7227 Gimse. GID 109/28 Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 Molde. Statens vegvesen Region Midt, Fylkeshuset, 6404 Molde. GID 109/32 Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund.
Nye omsorgsbustadar/utleigehus i Sande
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Nybygg av hytter på Ertvågsøya i Aure
13,5 daa. Gnr/bnr: 97/1, 56 og 57.
Etablering av 2 småhus i Ålesund kommune
Frittliggende 2 roms leiligheter på ca 30-35 m2 per leilighet.
Nybygg av eneboliger i Surnadal
9 tomter igjen. Byggeklare tomter, infrastruktur er opparbeidet av kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.