Aktuelle nybygg av boliger i Drammen

Nybygg av boliger på Kniveåsen i Drammen, trinn 1
Totalt 1000 boliger på området. Totalt ca. 60000 kvm.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Nybygg av leiligheter i Mjøndalen, Drammen kommune
Nedre Tverrgate 7-17. Gnr/bnr: 215/107, 215/103, 215/86, 216/112, 215/177.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Gnr/bnr: 113/106, 107, 109, og 112.
Nybygg av leiligheter ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Gjerpen, Drammen
Knut Auberts vei 36-38 og Øyvind Jørgensens vei 14-16.
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Nybygg av eneboliger ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.