Aktuelle nybygg av boliger i Ullensaker

Nybygg av leiligheter i Ullensaker
OrbitArena skal rives. 70-80 leiligheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
Totalt 170 dekar. Totalt 268 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Ullensaker
Gnr. 104 bnr. 9 og gnr. 104 bnr. 114
Nybygg av omsorgsbygg ved Travalleen på Jessheim i Ullensaker kommune
Boligene skal benyttes av helsesektoren og utvide kommunens tilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming. Tiltaket består av opptil 17 boliger og 2 personalboliger. Det etableres i tillegg en aktivitetspark med treningsapparater, og en ny akebakke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.