Aktuelle nybygg av boliger i Østfold fylke

Nybygg av boliger med kjøkkenhager i Askim
25 eneboliger, 12 tomannsboliger, 4 leilighetsbygg med 6 leiligheter/bygg, 1 leilighetsbygg med 8 leiligheter. Infrastruktur er opparbeidet. Grunneier er Anne Lise Wiik og Jon Sørensen.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av boliger, kontor, hotell og næring i Fredrikstad
4-8 etasjer. Bebyggelsen vil inneholde en blanding av bolig-, kontor- og hotell-formål med utadvendt næring på gateplan. Breeam «Very Good». Gnr/bnr: 300/889, 300/1616, 300/892, 300/57, 300/898, 300/1499,300/894, 300/896, 300/58.
Nybygg av boliger, handel- og kontorbygg på Gressvik i Fredrikstad
Næring i 1. etasje og boliger i etasjene over. Storveien 77-81. Næringsdelen skal miljøsertifiseres på nivå Very Good i henhold til Breeam-Nor v6.0.
Nybygg av boliger i Råde kommune
Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Riving av industribygning og nybygg av boliger på Jeløy i Moss kommune
Ca. 9770 m2 BRA-S, ca. 1040 m2 BRA butikk. Gnr/bnr: 1/833, 1/832 og 1/830. Bråtengata 64 og 66/Syrinveien 5. Elbil-lader i parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter i Moss kommune
Abels gate 50 og Vålerveien 32. Det planlegges for ca. 80 boenheter i form av leiligheter i ulik størrelse i 2-4 etasjer.
Riving av institusjon og nybygg av leiligheter i Halden kommune
4-6 etasjer. Gnr/bnr: 63/46, 65, 219, 254.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fredrikstad, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152. 12 tomannsboliger og 25 rekkehus i byggetrinn 1, Tunet.
Riving av hotell og nybygg av boliger samt servicetilbud i Sarpsborg kommune
Planen er å erstatte Grand Hotel med nye boliger og servicetilbud. Hotellbygning blir revet og erstattet med tre bygningsvolumer som sammen med Glengsgata 24 vil bli bestående av 44 leiligheter. Glengsgata 24 er en del av prosjektet og her skal det bygges nye boenheter i de øvre planene. Første etasje skal gjennomgående i prosjektet bestå av næringsarealer som kafé, restauranter og annen utadrettet virksomhet.
Nybygg av boliger for yrkeshemmede i Fredrikstad
Boliger for yrkeshemmede ved siden av den tilrettelagte bedriften Viuno i Fredrikstad. Tomten ligger ved Galtungveier og Nedre Tomtegate i Sellebakk i Fredrikstad. 10,5 daa.
Nybygg av leilighetsbygg og eneboliger i kjede i Moss
Nøkkeland terrasse 2, 61, 71, 73, 75, 77 og Stubbeløkkveien 57.
Nybygg av rekkehus i Halden
Maks 2 etasjer.
Nybygg av boliger på Østereng i Mysen i Indre Østfold kommune
2 rekkehus med 4 boenheter i vardera og 3 eneboliger.
Nybygg av to firemannsboliger i Askim, BKS1 (tidligere BB1)
Totalt ca 120 boenheter på Ødegård Park. Rekkehus, 2-, 4- og 6-mannsboliger.
Nybygg av tomannsboliger på Gaupefaret i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2066/450, 2066/449, 2066/419, 2066/622, 2066/418, 2066/448 og 2066/447. Ugleveien 3-5. Konsentrert småhusbebyggelse i 2-3 etasjer.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Halden kommune
Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien.
Nybygg av flerbolighus på Opsahlåsen i Eidsberg
17 daa. Infrastruktur lagt frem til grensen av området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.