Alle aktuelle boligprosjekter i Skaun

Nytt pasientvarslingssystem i helse- og omsorgssenter i Børsa
Det settes av 5,6 millioner kroner til nytt pasientvarslingssystem ved Rossvollheimen. Anlegget vil bidra til økt sikkerhet både for beboere, ansatte og andre brukere. Det er tidligere bevilget 3,4 millioner kroner til samme prosjekt (2020), men dette ble utsatt blant annet på grunn av koronapandemien.
Ombygg av utleiebolig i Buvika
Valsetvegen 30 er en kommunal utleiebolig som i dag står tom. Før boligen kan tas i bruk kreves det en omfattende ombygging og oppussing. Det settes av 1,3 millioner kroner til tiltaket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.