Alle aktuelle boligprosjekter i Rindal

Nybygg av boliger i Rindal
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Rindal
15-20 tomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Rindal
10-15 tomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av bolig og næringslokale i Rindal sentrum
Næringslokale i 1. etasje, og 4 leiligheter i 2. etasje. Totalt ca. 600 m2. Det bes også om opsjonspris på kjeller i deler av bygget, og frittstående garasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.