Alle aktuelle boligprosjekter i Malvik

Nybygg av leilighetsbygg i Malvik, trinn 3
Gjennomførelsetid: 18-22 måneder.
Nybygg av boligområde i Malvik
Grunneier: Harald Kringhaug. 14,5 daa. Ca 40 boliger.
Riving av låve og nybygg av rekkehus med parkeringskjeller i Malvik
Gnr/bnr: 2/529 (deler av), 4/1, 4/17, 4/37, 4/75, 4/117, 4/193, 5/1. 5/3, 5/8, 5/13, 5/15, 5/35, 5/40, 5/42, 5/43, 5/45, 5/79, 5/140, 5/141, 5/147, 5/148, 5/343 og 5/359 (deler av).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.