Alle aktuelle boligprosjekter i Indre Fosen

Nybygg av boligområde i Rissa
GNR/BRN: 122/387, 122/354 og del av 122/6. 40 daa. 75 nye boenheter.
Nybygg av eneboliger og rekke-/kjedehus i Indre Fosen
Tomtene vil selges til privatpersoner og utbyggere.
Tilrettelegging for sentrumsbebyggelse med bolig og næring i Rissa
Gnr/bnr 122/22 m.fl. Nytt areal bolig 2030 m2 BRA. Nytt næringsareal 400 m2. Takterrasse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.