Alle aktuelle boligprosjekter i Indre Fosen

Nybygg av boligområde i Rissa
GNR/BRN: 122/387, 122/354 og del av 122/6. 40 daa. 75 nye boenheter.
Nybygg av boligområde i Stadsbygd
Fem to-etasjes eneboliger i kjede, samt to leilighetsbygg på hhv. tre og fire etasjer
Nybygg av eneboliger i Indre Fosen
Hybo 1, 3 ledige tomter. Hybo 2, 6 ledige tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.