Alle aktuelle boligprosjekter i Kristiansund

Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Passivhus-standard, NCEB, fjellbrønn-park. Bruk av robuste materialer.
Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
3 enheter i eksisterende bygg, og 11 enheter i nytt bygg.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av boligområde i Kristiansund
Gnr/bnr 10/608, 10/136, 10/298
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.