Alle aktuelle boligprosjekter i Kristiansund

Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 25 enheter i felt 2. De 9 første blir byggt i separat prosjekt - trinn 1 o 2. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.