Alle aktuelle boligprosjekter i Hustadvika

Nybygg av boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av eneboliger i Elnesvågen
Antall tomter ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter i Elnesvågen
17 store selveierleiligheter tilbaketrukket på sørsiden av Elnesvågen sentrum.
Nybygg av boliger i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.