Alle aktuelle boligprosjekter i Giske

Nybygg av leiligheter i Giske
Detaljreguleringsplanen er utarbeidd av Olset AS på vegne av Mona Berit Ytterland, som er eigar av området (gnr./bnr. 188/2) og Tomteservice AS (eigar av gnr./bnr. 188/25).
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Valderøya i Giske
Kontor og forretning i 1 etasje. Gnr/bnr: 185/170, 265, 266, 304, 312, 336.
Etablering av kommunale utleieboliger vest for Øyasentret på Valderøya
7 stk boenheter. Det er tenkt 3 stk eneboliger i kjede med carport som mellombygg og 1 stk 4-mannsbolig i 2 plan.
Renovering av omsorgsboliger i Giske
Kostnad fordelt på 2022, 2023 og 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.