Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Steinkjer

Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge, Trøndelag fylkeskommune
Kontrakten gjelder for Midt-Norge, i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.
Vedlikehold på bruer, overganger og kulverter på Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø
Prosjektet omfatter utførelse av nødvendig vedlikehold på bruer, overganger og kulverter på Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø, km 300,485 – 728,750.
Vedlikehold av elektriske anlegg på riksveg og riks- g/s-veger i Trøndelag fylkeskommune
Oppdraget omfatter i hovedsak strekningsbytte av belysningsarmaturer knyttet til elektriske anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.