Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Levanger

Oppgradering av distribusjonsanlegg for renset vann til Avdeling for laboratoriemedisin ved Sykehuset Levanger
Avdeling for Laboratoriemedisin har i dag 2 stk Millipore Milli-Q HX7080 renseanlegg som produserer vann mot 2 stk S.D.S.-200 tanker fra Millipore på totalt 400l. Det sitter en pumpe i forbindelse med disse tankene som sirkulerer vannet i en sløyfe som forsyner flere tappekraner og analysemaskiner. Renseanlegget er av eldre kvalitet og det jobbes nå med å sikre stabil drift av anlegget. Oppdragsgiver ønsker innspill fra markedet både på helt nye komplette løsninger for sirkulasjonssystem samt løsning der eksisterende tankanlegg oppgraderes eller bygges om med nye pumper og andre slitedeler som vil sikre kontinuerlig drift.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.