Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Høylandet

Utvidelse av massetak i Høylandet
Planområdet er tenkt til uttak av stein, men tilbakeføring til skogsdrift etter endt uttak. Det vil bli avsatt areal til vegetasjonsskjerm rundt uttaket, samt til mellomlagring av stedlige vegetasjonsmasser. Uttaket skal skje etappevis, slik at avsluttede områder kan settes istand med stedlige masser og tilplantes etter endt drift. Det vil bli utarbeidet driftsplan som en del av planmaterialet. Det antas at det kan tas ut ca 240.000 m3 masse fra Råummyrhautgen, noe som tilsvarer 20 års drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.