Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Ulstein

Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Ulsteinvik
Bnr/bnr 1, 218,423, 424, 489, 549 og 559. 16 bustadeiningar i konsentrerte bustader, 2 mannsbustader og 4 mannsbustader. Og 80 bueiningar i bustadblokk. 1 blokk i 5 etasjer, 2 blokker i 4 etasjer, 2 blokker i 3 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.