Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Stranda

Forberedende arbeider i forbindelse med etablering av skreddeteksjon på Fylkesveg 63 Ørnevegen i Geiranger i Stranda kommune
Anskaffelsen har som formål å forberede veien og områdene for anskaffelse av tjenesteavtale for skreddeteksjon.
Trafikksikkerhetstiltak ved kryss på fylkesvei i Kjølås
I planarbeidet er det et utvidet fokus på trafikksikkerhet og barn sin rett til trygg skoleveg. I den forbindelse er det utarbeidet en trafikkvurdering med søkelys på kryss langs Bygdavegen (fylkesvegen).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.