Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Rauma

Sikringstiltak mot skred i Skjelbostad
Rasvoll vil sikre bebyggelsen og vil åpne for fremtidig utvikling av området. Dette gjelder muligheter for nybygg og for utvikling av eksisterende bebyggelse. For å øke sikkerhet mot skred, er det planlagt etablering av 2 skredvoller for sikring av boligområdet og Grande Trevare, mot skred med gjentaksintervall henholdsvis 1:1000 og 1:5000.For gjennomføring av tiltaket skal det inngås kontrakt med entreprenør som har kapasitet, kompetanse og erfaring med tilsvarende oppdrag i krevende terreng

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.