Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Molde

Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontrakten gjelder for Midt-Norge, i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.
Graving av to kabelgrøfter på Skålahalvøya i Molde kommune
Elinett AS skal etablere kabelføringer i grøft fra Talset til Gjerde i Solemdalen, og fra Vågseter til Sølsnes i Molde kommune, Møre og Romsdal. Totallengde på grøftene er ca. 9,7 km, fordelt på 2 delstrekninger på hhv. ca. 4,82 km (Talset - Gjerde) og 4,85 km (Vågseter - Sølsnes). Grøften skal legges delvis med OPI-kanal (plasstøpt trekkerørskanal i betong) og delvis med konvensjonell grøft med trekkerør for senere kabeltrekking. Det vil være en egen entreprise på arbeidene med kabeltrekking og skjøting av kabler.
Riving av barnehage og etablering av park/grøntområde i Molde kommune
Barnehagebygget skal rives og området vil bli tilbakeført som en del av parken/grøntområdet Banehaugen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.