Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Kristiansund

Rammeavtale for vintervedlikehold ved videregående skoler i Kristiansund kommune
2 delkontrakter. Delkontrakt 1: - Kristiansund vgs, areal ca 15000m2 - Atlanten vgs, areal ca 5000m2 - Øvingsområde for yrkessjåfør, areal ca 6900m2
Rammeavtale for vintervedlikehold ved bussdepot i Pilotveien i Kristiansund kommune
2 delkontrakter. Delkontrakt 2: - Nytt bussdepot i Pilotveien, areal ca 10000m2 (byggestart i 2023)

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.