Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Herøy

Oppgradering av minnelund på Flusund gravplass i Herøy kommune
Følgende tiltak skal utføres: Utbedring av prosesjonsvei nordover fra eksisterende parkeringsplass. Etablering av urnegraver, både med gravstein, anonyme og med navneplater. Minnelunden skal være en buet natursteinsmur med navneplater, belysning, beplantning og sitteplasser. Minneplass med skulptur, natursteinsmur, beplantning og sitteplasser. Tiltak for sikring og utbedring av tilkomst med handløper og rekkverk.
Rassikring av fortau i Fosnavåg
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.