Aktuelle nybygg av anlegg i Surnadal

Utskifting av asbestsementrør i Surnadal
Fauskåa vassverk i Surnadal har ca 400om eternittrør, hovedsakelig i området Setergarden og Røtet som er hyppig utsatt for rørbrudd. Ved Kvanne vassverk oppleves det periodevis stor misfarging på drikkevannet på grunn av oppsamling av organisk belegg, samt jern fra vannbehandlingen. Det er ca 2,7 km eternitt rør på Kvanne. I Bøfjorden er situasjonen stabil, men ca 1,2 km av 2,7 km ligger mellom kilden og vannbehandlingsanlegget, og vil bli utsatt for skogsdrift om 10-15 år. Vi ønsker et samla prosjekt for utskifting av asbestsementrør (AAS) i Surnadal kommune med meire målrettet arbeid med dette fremover og for å gjøre det enklere å følge opp hvordan det går.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.