Aktuelle nybygg av anlegg i Stranda

Ny gang- og sykkelveg på Fv 60 i Stranda
Forlegning av tidligere utbygd fortau. Ikke regulert. Estimert gjennomføring i 2024/2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.