Aktuelle nybygg av anlegg i Stranda

Nybygg av dam i Langedalselva, Stranda
Strandafjellet skisenter i Stranda kommune søker konsesjon for bygging av en ny dam i Langedalselva for lagring og uttak av vann til snøproduksjon ved skisenteret. Dammen er planlagt som en 7,3 m høy og 70 m lang betongdam. Det må i tillegg bygges et pumpehus og et lukehus ved dammen, og en 114 m lang permanent atkomstvei fra eksisterende vei i skisenteret. Dammen vil få en HRV på 747 og LRV på 740. Overflatearealet er på ca. 7450 m2. For å etablere dammen må det graves ut myrmasser som vil deponeres i forkant av dam.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.