Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vestnes

Utvidelse av masseuttak i Vestnes kommune
Utvidelse av ca. 47.6 daa. Området ligg sør for E136 ved Gjermundnes vgs.
Utbygging og ferdigstilling av restareal innen industriområde i Vestnes
Prosjektet går ut på å byggje ut og klargjere restareal innanfor kommunalt eigd industriområde. Dette inkluderer både veg, vatn, avløp og ein betydeleg del arronderingsarbeid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.