Alle aktuelle anleggsprosjekter i Giske

Utdyping av fiskerihavn, Roald i Giske
Tiltak i fiskerihavner. Planlagt for perioden 2018-2023.
Utvidelse av renseanlegg i Giske
Utviding av reinseanlegget for lagerplass, permanent løysing for Co2 innandørs m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.