Alle aktuelle anleggsprosjekter i Fjord

Nybygg av brannstasjon i Stordal
Gnr/bnr 129/1 og 129/3.
Tettstedstiltak på Fv 650 Stordal sentrum
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023. Tiltaket er ikke kostnadberegnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.