Alle aktuelle anleggsprosjekter i Averøy

Nybygg av 132 kV kraftledning i Averøy
132 kV. Luftledning. Ledningen mellom Rensvik på Frei og Engviklia på Averøy vil bli 12,8 km lang og planlegges bygd i samme trasé som dagens ledning. Nettselskapet har også søkt om å rive den eksisterende ledningen, og installere et nytt bryterfelt inne på Rensvik transformatorstasjon.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 64 i Averøy
1.100 meter lang gang- og sykkelveg. Ca 15 meter lang bru.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.