Alle aktuelle anleggsprosjekter i Ålesund

Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
Ca.3,5 km ny firefelts E136 fra Breivika til Lerstad, hvorav 2,6 km i tunnel.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Søre Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke 2024-2029
Gjelder i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Stad og Volda.
Utbygging av havneområde i Ålesund kommune
Delkontrakt - 16 trappetårn på havneområdet - kontraktsumma ca 16,9 Mnok.
Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
E136 Kollektivknutepunkt - Ålesund sjukehus. Som en del av Bypakke Ålesund, skal det på E136 ved Ålesund sykehus, Åse, anlegges to nye bussholdeplasser. I arealer for gående mellom sykehuset og bussholdeplassene, skal det legges gatevarme (fjernvarme). Den kommunale 350mm-vannledninga som går under dagens E136 skal legges i ny trase i en utstrekning på ca. 100m. Samtidig med omlegging av busslommestrukturen, blir hovedinngangen til sykehuset flyttet, og Helse Møre og Romsdal skal bygge parkeringshus sør for busslommene. Dette arbeidet vil skje høst-vinter 2023, og i et års tid fremover. Ca. 800m grøfter Ca. 4.700m3 stein og jordmasser til fylling Ca. 3.000m3 stein og jordmasser til fyllplass Ca. 5.000m3 Fk leveres prosjektet Ca. 3.300 tonn asfalt Ca. 3.000m2 bearbeiding av jord Ca. 800m kantstein av granitt Ca. 1.200m2 mur
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av industri, verksted, lager mm i Ørskog, Ålesund
15 daa. Bnr/bnr 692/72, 5 mfl. Busengdal AS ønsker å bruke området som sitt hovedkvarter og man ser for seg et industribygg med lager og verksted, samt tilhørende kontor. Øvrige uteområder kan brukes til lagring og oppstilling av biler og maskiner.
Nytt massedeponi i Ålesund kommune
Detaljplanen legg til rette for nytt massedeponi for ikkje-forureina (rene) massar i Alvika. Planområdet dekker eit areal på ca. 143 daa. Planlagt volum for deponerte massar er ca. 450.000 m³.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.