Alle aktuelle byggeprosjekter i Tydal

Etablering av datasenter i Tydal, trinn 2-3
Prosjektet planlegges utført i 3 trinn. Kirkvollen industriområde.
Utvidelse av transformatorstasjon i Tydal kommune
Systemspenning 145 kV. Driftsspenning 132 kV. Tydal Data Center (TDC) planlegger en trinnvis etablering av et nytt datasenter ved Kirkvollen industriområde nord for dagens Nea transformatorstasjon i Tydal kommune, Trøndelag fylke. Tilknytning av datasenteret medfører et betydelig økt forbruk (inntil ca. 400 MW) som det ikke er tilstrekkelig nettkapasitet til i dagens kraftnett. For å kunne realisere tilstrekkelig kraftforsyning til datasenteret, er det behov for en utvidelse av dagens Nea transformatorstasjon.
Utskifting av vinduer og etterisolering på 12 leiligheter i Tydal kommune
Dette skal utføres på følgende boenheter: Rønningsgjardet 18/20 Storekervegen 53/55 Storekervegen 42/44/54/56 Storekervegen 46/48/50/52
Utskifting avløpspumpestasjon i Tydal
Av HMS-hensyn legges det nå opp til tørroppstilte stasjoner.
Utvendig rehabilitering av bygdetun i Tydal
Det må skiftes råttent panel, skraping og maling av våningshus samt nye takrenner og nedløp samt reparere lekkasje av murpipe ved fjøset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.