Alle aktuelle byggeprosjekter i Steinkjer

Nybygg av hotell og oppstillingsplass for buss ved Steinkjer stasjon
En del av arealene i hotellbygningen mot sør, vil være serviceareal for kollektivknutepunkt- oppstillingsplass for buss.
Riving og nybygg av kulturhus i Steinkjer
Leverandør av E5-3. Scene-, lys, lyd- og bildeutstyr: Trondheim Lyd Lås og beslag: Lås og sikring. Arealet av kulturhuset er fordelt på to hovedetasjer, en mesaninetasje og en sokkeletasje som vender mot elva. Kulturhuset vil inneholde følgende funksjoner: -Bibliotek -Kino -Storsal -Lille sal -Digitalt visningsrom -Galleri -Museum -Restaurant -Vestibyle/Fellesareal Bygg i Strandvegen 4 skal renoveres og inngå i nytt kulturhus. ITB: Sweco, Steinkjer.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger i Steinkjer
Gnr/bnr: 196/341. 197/891, 196/96, 197/15-16. 3 rekkehus og 16 leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Steinkjer
Gnr/bnr: 197/721 og deler av 197/2.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge, Trøndelag fylkeskommune
Kontrakten gjelder for Midt-Norge, i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Steinkjer
Gnr/bnr: 214/1, 211/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 23, 24, 25, 26 og 35.
Nybygg av firemannsboliger på Byafossen i Seinkjer
2 stk firemannsboliger inklusive adkomstvei.
Vedlikehold på bruer, overganger og kulverter på Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø
Prosjektet omfatter utførelse av nødvendig vedlikehold på bruer, overganger og kulverter på Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Bodø, km 300,485 – 728,750.
Vedlikehold av elektriske anlegg på riksveg og riks- g/s-veger i Trøndelag fylkeskommune
Oppdraget omfatter i hovedsak strekningsbytte av belysningsarmaturer knyttet til elektriske anlegg.
Nybygg av orgel til kirke i Steinkjer kommune
Konsulent: Preambulum orgelkonsulent AS
Ombygging av resepsjon på Statens vegvesen trafikkstasjon kontor i Steinkjer
Prosjektet innebærer ombygging av trafikkstasjonen i Steinkjer kommune. Delen av bygget som skal restaureres er ca. 220 kvm, og består av en trafikksentral med skrankeseksjon, teorirom, ventesone, kontor og toalett.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.