Alle aktuelle byggeprosjekter i Osen

Utbedring av vei i Osen kommune
Det vurderes hensiktsmessig med en rask utbedring av veien, da den midlertidige løsningen kan medføre risiko og i verste fall en ulykke. Denne risikoen er økende etter hvert som masser vaskes ut som følge av nedbør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.