Alle aktuelle byggeprosjekter i Midtre Gauldal

Nybygg av omsorgsboliger i Midtre Gaudal, trinn 2
30 boliger fordelt på 3 byggetrinn.
Fv 633 Rognesbrua i Midtre Gauldal Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Fv 633 Roggabrua i Midtre Gauldal Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Rehabilitering av barnehage i Midtre Gauldal
Barnehagen har blant annet behov for nye praktiske romløsninger, etterisolering, nye vinduer, og oppgradering av tekniske anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.