Alle aktuelle byggeprosjekter i Inderøy

Nybygg av næringspark på Lensmyra i Inderøy, fase 1
Totalt 70 daa. Gjenstår ca 45 daa.
Nybygg av boliger i Inderøy
4 rekkehus, og 4 leiligheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger på Sandvollan i Inderøy
Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av minimum 2 frittliggende bygg med inntil 12 leiligheter fordelt på byggene. Det er tenkt mindre enheter som leiligheter og kjedehus. I tillegg til boliger skal det bygges søppelhus på 22 m2 og et energianlegg på 4 m2.
Nybygg av hytter i Framverran, trinn 2 mfl
Takvinkel 10-30 grader. Byggeklare tomter.
Legging av ny vannledning fra Vist til Hustadlandet i Inderøy kommune
Legging av 200mm vannledning fra Vist til Hustadlandet for å kunne koble sammen vannverkene i Steinkjer og Inderøy for gjensidig forsyning ved behov. Prosjektet omfatter også nye stikkledninger for 7 abonnenter i Steinkjer kommune.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Inderøy
Det planlegges i hovedsak for eneboliger med mulighet for eneboliger i rekke samt en terrasseenhet ved Skoglivegen. Planområdet er på ca 80 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.