Alle aktuelle byggeprosjekter i Inderøy

Nybygg av leiligheter i Inderøy
Området er ca 5,7 daa. Gnr/bnr: 318/171, 118/178.
Fv 755 Straumbrua i Inderøy, Forsterkingsarbeider på bruer i Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.