Alle aktuelle byggeprosjekter i Holtålen

Nybygg av barnehage i Jensåsvollen
6-avdelings barnehage.
Nybygg av eneboliger i Ålen
Infrastruktur ferdig utbygd.
Nybygg av eneboliger i Aunegrenda
Infrastruktur delvis utbygd.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Skifte av overvannsledning i Holtålen
Overvannsledning i boligfeltet skiftes samtidig med strekk avløpsledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.