Alle aktuelle byggeprosjekter i Hitra

Utskifting av sjøkabel i Ofotfjorden
Fornye eksisterende sjøkabelanlegg over Ofotfjorden fra Lødingen kommune til Narvik kommune i Nordland fylke. Prosjektet vil også berøre Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark fylke. To sjøkabelanlegg skal erstattes. Muffehus skal rives og erstattes av kabelendemast på begge strekninger. Begge anlegg er i dag på 132 kV og det blir også på samme spenningsnivå. 8,3 km.
Nybygg av barne- og ungdomsskole i Hitra
Trinnvis utbygging for trinnene 1-4, 5-7 og 8-10.
Utvidelse av industriområde i Hitra kommune
Gnr/bnr 1/22/298 og 122/123. Max to etasjer.
Utvidelse av næringsområde på Hitra
Område B: I nord planlegges det med utfylling i sjø for å utvide næringsarealet og for å etablere ny kai. Ved småbåthavna planlegges det med utfylling i sjø for å åpne opp for flere naustplasser og flere parkeringsplasser
Nybygg av småhus i Hitra kommune
Boligene skal bygges i kretsene Barman, Fillan og Strand, og boligene skal bygges i etablerte boligfelt. Prosjektering, levering og ferdigstillelse av 12 stk nøkkelferdige boliger. Gnr/bnr: 11/90, 11/93, 11/94, 93/124, 120/167 og 120/168.
Nybygg av omsorgsboliger for unge bevegelseshemmede beboere i Fillan sentrum
Hitra kommune planlegger å oppføre nye omsorgsboliger for unge bevegelseshemmede beboere i Fillan sentrum. Anlegget skal inneholde 6 leiligheter med servicefunksjoner i 1. etasje, aktivitetsbase og demonstrasjonsleilighet for velferdsteknologi og 4 disponible omsorgsleiligheter i 2. etasje.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Fillan sentrum
Gnr/bnr 95/1 mfl. Området skal benyttes til følgende hovedformål; forretning/kontor/industri og forretning/kontor/tjenesteyting.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger/forretning mm på Hitra
Gnr/bnr 94/1, 96/1, 94/9, 94/8, 5, 6, 4, 1714/21, 95/18, 1. Forslaget til detaljreguleringsplan omfatter utvikling av området Lervågen til boligformål i nord og bolig/forretning/kontor i sør. I tillegg foreslås det områder regulert i og nært sjø til naust, småbåthavner, badeområde, molo, samt forretning/tjenesteyting.
Ombygg av deming og ledningsnett Aurdalen, Hitra
Det må gjøres tiltak på demning i sigevannsbasseng.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.