Alle aktuelle byggeprosjekter i Heim

Ombygg til helsesenter i Kyrksæterøra
Ombygg av butikk til legesenter.
Utvidelse av transformatorstasjon i Heim kommune
Det ønskes etablert et nytt transformatorbryterfelt (132 kV), ny regulertransformator, utvidelse av kontrollbygg samt utvidelse av eksisterende 22 kV bryter- og distribusjonsanlegg. I tillegg er det behov for ytterligere en 132 kV linje fra Hemne transformatorstasjon og inn til Holla transformatorstasjon på grunn av begrensninger i eksisterende linje (se forøvrig konsesjonssøknad fra TENSIO AS). Dette gjøres for å etablere et anlegg som skal sikre framtidig kapasitetsutbygging ved verket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.