Alle aktuelle byggeprosjekter i Frøya

Nybygg av næring/industri på Frøya
Ferdig regulert. 130 daa.
Nybygg av leilighetsbygg på Frøya, trinn 1
Gnr/bnr: 23/8. 1450/1, 1714/12, 23/7, 23/125, 23/126, 23/115. 23/146, 23/8/4, 23/8/2, 23/8/3, 23/1. 16-20 leiligheter.
Nybygg av bolig- og næringsbygg på Frøya, trinn 3
Gnr/bnr: 23/8. 1450/1, 1714/12, 23/7, 23/125, 23/126, 23/115. 23/146, 23/8/4, 23/8/2, 23/8/3, 23/1. 16-20 leiligheter.
Nybygg av kommunale boliger i Frøya
Boliger for utsatte mennesker i samfunnet.
Nybygg av boliger i Frøya
Ca 12 tomter til salg.
Nybygg av kombinert næringsbygg mm i Sistranda
Det er tenkt å etablere et kombinert næringsbygg for å romme dagens virksomheter, nytt ølbryggeri, kafe og pub. For å tilrettelegge for sjøveis adkomst er det ønsket å etablere en gjestehavn for mindre og mellomstore båter innenfor planavgrensningens sjøareal.
Utvidelse av lokalitetsbiomasse ved akvakulturanlegg i Frøya kommune
Det søkes tillatelse til å utvide lokalitetsbiomassen med 1560 tonn, fra 3120 tonn til 4680 tonn. Det blir benyttet flytekrager med omkrets på 135-160 m. Utsett av smolt og fremføring til slaktefisk.
Etablering av sjøbasert fiskeoppdrettsanlegg på Frøya
Uttian kysfiske AS søker om å få etablere en ny matfisklokalitet ved Fagerhamn med en anleggsbiomasse på 3210 tonn. Akvakultur av matfisk av torsk.
Etablering av pumpeledning for nytt avløpssystem i Frøya kommune
Entreprise E4: Pumpeledning Hammarvika - Nabeita RA som en del av prosjektet: Nytt avløpssystem Frøya.
Nybygg av hytter, naust og båtplasser i Skarsvåg, Frøya kommune
Næringsvirksomhet i form av utleieenheter. Tilrettelegging for båtplasser og naust ved sjøen. Totalt 8 utleieenheter.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Riving av gartneri i Sula
Gnr/bnr: 62/28, 59, 60.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.