Alle aktuelle byggeprosjekter i Frøya

Nybygg av boligområde på Sjønhalsen, Sistranda
Gnr/bnr: 5674, 56/18, 1431/7 og 56/52.
Nybygg av folkehøgskole på Mausund, trinn 1
Plassering: Ovenfor Varden Stadion. Planen skal legge til rette for utbygging av Øyrekka Folkehøyskole med tilhørende skolebygg, boligbebyggelse og annen nødvendig infrastruktur. Gnr/bnr: 65/283, 65/45.
Nybygg av internat på Mausund, trinn 2
Plassering: Ovenfor Varden Stadion. Planen skal legge til rette for utbygging av Øyrekka Folkehøyskole med tilhørende skolebygg, boligbebyggelse og annen nødvendig infrastruktur. Gnr/bnr: 65/283, 65/45.
Nybygg av boligfelt i Nordskaget
Megler: Eiendomsmegler 1.
Nybygg av boliger til boligsosiale formål på Sistranda i Frøya kommune
Innenfor det vestre feltet (B1) legges det til rette for boliger (ca. 9 stk.) med målgruppen mennesker med rus og psykiatri (ROP-boliger).
Nybygg av boliger på Sistranda i Frøya kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for boligformål (ca. 15-20 boliger) med tilhørende anlegg. Planområdet vil reguleres med fire delområder B1-B4, fra eneboligfelt til konsentrert boligbebyggelse. Innenfor det vestre feltet (B1) legges det til rette for boliger (ca. 9 stk.) med målgruppen mennesker med rus og psykiatri (ROP-boliger)/eget prosjekt.
Opprusting av kommunehus i Sistranda
Det er behov for tilleggsmidler for å komplettere oppgradering/utskifting av tak og utskifting av vinduer m.m. på Rådhuset. I forbindelse med utskifting av taket anser vi det som nødvendig at det også etterisoleres og byttes ventilasjon. Presiserer at bytte av ventilasjon gjelder A- fløya, NAV og prestekontoret. Nødvendig å foreta oppgradering av kontorløsningene på teknisk da disse lokalene er veldig slitt og trenger nødvendig oppgradering.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Sjønhalsen, Sistranda
Gnr/bnr: 5674, 56/18, 1431/7 og 56/52. Infrastruktur for 40 boenheter.
Renovering av fyrtårn på Halten fyrstasjon i Frøya kommune
Halten Fyrstasjon - Utvendig renovering av fyrtårn og nytt tak på bolighus

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.