Alle aktuelle byggeprosjekter i Flatanger

Etablering av bredbånd i Trøndelag
Drift, eie og utbygging av bredbånd. Totalt 46 delkontrakter.
Etablering av uteområde ved skole og barnehage i Flatanger, trinn 2
Utlysning av anbud for trinn 2 iht plan for etablering av uteområdet.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.