Alle aktuelle byggeprosjekter i Åfjord

Etablering av nye pumpestasjoner for spillvann i Åfjord kommune
Det skal etableres fire nye pumpestasjoner for spillvann i Åfjord kommune. Tre stykker i Åfjord sentrum, hvorav to stykker i nytt boligfelt som bygges ved Åsmundvatnet, en i Åfjord sentrum som skal erstatte eksisterende pumpestasjon fra 80-tallet, og en på Roan havn. På Roan havn skal det også etableres en slamavskiller før vannet pumpes via pumpestasjon til utslippsledning i sjøen.
Asfaltering og utskifting av rekkverk på veier i Åfjord kommune
Arbeidene omfatter forarbeider før asfaltering og asfaltering, og utskifting av rekkverk. Veier som skal asfalteres er grusveier. Det er planlagt asfaltert om lag 7400 m², og levering og montering av ca. 860 meter rekkverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.