Alle aktuelle byggeprosjekter i Svalbard fylke

Nybygg av vedlikeholdshall op havna i Longyearbyen på Svalbard
Bygget er totalt 1500 m2 og består av 900 m2 lager og 600 m2 vedlikeholdshall for båter.
Utskifting av kledning på garasjebygg i Svalbard
Rivning, og utskiftning av kledning, vindsperre og lekter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.