Alle aktuelle byggeprosjekter i Svalbard fylke

Nybygg av vedlikeholdshall op havna i Longyearbyen på Svalbard
Bygget er totalt 1500 m2 og består av 900 m2 lager og 600 m2 vedlikeholdshall for båter.
Demontering og riving av antenne i Ny-Ålesund, Svalbard
Dermontering og riving av VLBI antenne i Ny-Ålesund, Svalbard. Etter at de to nye VLBI-antennene på Brandal i Ny-Ålesund er startet og verifisert at de produserer gode data, skal den gamle VLBI-antennen ved siden av flyplassen i Ny-Ålesund rives. Antenna veier ca. 130 tonn og består av stål og aluminium. Antenna inneholder ca. 100 liter olje og noe elektronikk og ledninger av ulike dimensjoner. Alt av elektronikk i antennen skal fjernes, før selve ståantennen rives. Det nedgravde betongfundamentet skal bli værende, og må ikke skades da det benyttes til geodetiske målinger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.