Alle aktuelle byggeprosjekter i Vindafjord

Nybygg av leilighetsbygg i Ølen
Infrastruktur finns delvis.
Miljøgate og gang- og sykkelveg på Fv 46 Vikedal sentrum i Vindafjord
560 m. Bygging av ny miljøgate i Vikedal sentrum samt etablere gang- og sykkelveg frem til Søndenåkrysset. Omfatter også arbeid med kommunalt VA.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Indre Ryfylke 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og Ullensvang. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 514 Sandeid-Lærdal i Vindafjord
1,76 km Gang- og sykkelveg langs fylkesveg.
Nybygg/utbedring av møteplasser på Fylkesveg 734 i Vindafjord
5-10 stk møteplasser, 300.000 mnok pr stk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.