Alle aktuelle byggeprosjekter i Vindafjord

Tilbygg av industribygg i Ølen
Gnr/bnr: 281/43, 204, 205, 214 og 219.
Nybygg av solkraftverk i Vindafjord kommune
3,8 hektar. Solparken vil årlig levere rundt 3 GWh.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.