Alle aktuelle byggeprosjekter i Tysvær

Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 1
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1 delt på to utbyggere.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Indre Ryfylke 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og Ullensvang. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av fritidsboliger, båtplasser og naust i Leirangsvika, Nedstrand
6 stk fritidsboliger, 6 båtplasser og 3 naust.
Utvidelse og ombygging av teknisk rom på kulturhus i Tysvær kommune
Tysvær kommune skal på Tysværtunet utvide og ombygge eksisterende teknisk rom på tak. Grunnlaget for utvidelsen er utskiftning av luftbehandlingsanlegg som forsyner kinosal, bibliotek og kontor-/ administrasjonsavdeling. Eksisterende teknisk rom utgjør i dag ca.115m2 og skal utvides med ca.105m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.