Alle aktuelle byggeprosjekter i Tysvær

Nybygg av boligblokker i Aksdal
Dette er trinn 2 på den tidligere "Den Italienske landsbyen".
Oppgradering, tilstandskontroll- og vedlikeholdstjenester på prosessanlegg i Tysvær
Gjelder for Kårstø prosessanlegg, Sture terminal og Kollsnes prosessanlegg.
Utskifting av belysningsanlegg på kunstgressbaner i Tysvær kommune
Belysningsanlegget på kunstgressbanene på hhv. Frakkagjerd og Falkeid idrettsanlegg i Tysvær kommune skal rehabiliteres. Belysningsutstyr skal byttes ut og infrastruktur i form av kabler, tavler, skap ol. og evt. master skal tilpasses eller byttes ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.