Alle aktuelle byggeprosjekter i Suldal

Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Indre Ryfylke 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og Ullensvang. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Rehabilitering av bru i Suldal kommune
Brua har en lengde på ca 19,3 meter. - Eksisterende overbygging av betong skal rives. - Det skal etableres nye bjelker, dekke og rekkverk. Primært som en lett stålkonstruksjon. - Div gravearbeider i tilstøtende veg og fyllinger. - Etablering av midlertidig gangveg i forbindelse med arbeidene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.