Alle aktuelle byggeprosjekter i Suldal

Nybygg av infrastruktur ved boligområde i Suldal, etappe 1
Infrastruktur for 20-25 boenheter. Gnr/Bnr: 25/48, 27/78 mfl.
Etablering av vann- og avløpsledninger for utbygging av fritidsboliger i Suldal kommune, trinn 2
Infrastruktur for 31 hytter. Suldal kommune skal legge vann- og avløpsledninger for tilknytning til utbygging av nye fritidstomter på Gullingen. Første del av byggetrinn 2 vil omhandle kommunalt VA-anlegg fra tilkobling i Blåsjøvegen, VA-trase i skiløypa, VA-anlegg i Steinaslåtto, og tilkoblinger til eks. VA-anlegg østover og i Blåsjøvegen ved Steinaslåtto. Totalt ca. 1100 meter hovedgrøfter og ledninger.
Etablering av sprinkleranlegg på kirke i Suldal kommune
Det skal monteres nytt sprinkleranlegg i og på Jelsa kirke.
Oppgradering av brannalarmanlegg på kirke i Suldal kommune
Brannalarmanlegget ved Jelsa kirke skal utvides, samt at det skal gjøre noen elektro arbeider i forbindelse med nytt slokkeanlegg i kirken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.