Alle aktuelle byggeprosjekter i Strand

Ombygg av klasserom i ungdomsskole i Jørpeland
Prosjekt fra Budsjett 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022-2025.
Opparbeidelse av nytt torg på Tau i Strand kommune
Tau torg er i dag en stor åpen plass med grusdekke. Området er masseutskiftet og bygget opp med sprengstein. På omtrent 700m2 av torgflaten er det bygget opp med forsterkningslag.
Rehabilitering av VA-ledning i Jørpeland
Eksisterende vann- og avløpsledninger i området Dalavegen/Myrull er i dårlig forfatning og må rehabiliteres. Det er fellesledning for avløps som skal separeres. Det skal i tillegg etableres ny vannledning og brannkummer som erstatter gammel støpejernsledning.
Etablering av VA-ledning i Jørpeland
Komplett leveranse av et avløps-anlegg i boligområdet på Tungland som inneholder legging av eksisterende bekkeløp mellom fylkesveg 532 og Tunglandsvegen
Oppgradering av banedekke ved ballbinger i Strand kommune
Følgende baner skal oppgraderes: Fiskå ballbinge, Tau skole ballbinge, Tau ungdomsskole ballbinge, Jørpeland idrettsanlegg ballbinge og Hellandsbingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.