Alle aktuelle byggeprosjekter i Strand

Nybygg av hytter i Strand
22 tomter og 10 naust/båthus.
Nybygg av boligområde på Tau
Gnr/bnr: 31/66, 31/65, 31/868 og 31/687.
Separering av VA-ledninger i Strand kommune
Komplett leveranse av et VA-anlegg i området Dollardallen-Spøtahaugen som inneholder legging av nye vann- og avløpsledninger, kummer, tilkoplinger til eksisterende vann- og avløpsnett og legging av kabler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.